Vi som gör det

Tomas Löwstedt

Tomas har sitt specialistområde inom förändringsarbete med kompetens inom verksamhetsanalyser, mål och strategier, beslutsstöd, beteendeanalyser och ledarträning med coaching, för att stödja verksamheter att nå sina önskade resultat.

Han har en förmåga att skaffa sig en holistisk och objektiv bild över verksamheten som ett viktigt fundament för att både kunna se nuvarande verklighet som utgångspunkt samt för att kunna se om målen med förändringens resultat har uppnåtts.

Tomas styrka är också att kunna hitta de värderingar, mönster, beteenden och underliggande strukturer som formar en verksamhets kultur, vilket är så avgörande i förändringsarbetet.

Han har ständigt kundfokus men värnar om sin integritet och kompetens när han åtar sig ett uppdrag. Han är tydlig och rak i sitt angreppssätt och leder förändringar hellre drivna av svaren på de obekväma frågorna än de svar man vill höra.

Tomas har en spännande arbetslivserfarenhet ifrån många branscher och roller som gett honom en god inblick i den verksamhetsproblematik som styr vardagen för många ledare och medarbetare. Se LinkedIn-profilen nedan!

tomas.lowstedt@dynamicurge.se
tomaslowstedt

Eva Dogan

Evas fokus är den personliga coachingen. Hon har en fantastisk förmåga att med sin ödmjuka personlighet att ”krypa under skinnet” hos människor, som ofta inte vågar ta steget utanför sin komfortzon. Var beredd på att konfronteras med sidor du inte ser eller inte tycker om hos dig själv! Hon drivs av att hjälpa dig forma beteenden som hjälper dig att skapa det du vill och att förändra de beteenden som inte ger de resultat du vill ha eller som håller dig tillbaka. Möt henne i en coaching så får du se själv!

I de ledarskapskurser som Eva leder har hon en förmåga att sätta fokus på detaljer som hjälper dig som ledare som att utvecklas. Insikten om hur dina mönster och beteenden antingen leder dig framåt eller hindrar dig i din målsättning, hjälper dig att skapa hållbara förändringar och resultat.

Eva är en företagsam kvinna som driver flera verksamheter och nätverk där hon tar del av andras erfarenheter och delar med sig av sin drivkraft att hjälpa andra människor som vill uppnå något. Hon har gjort en resa genom olika affärs- och arbetsområden, deltagit i olika chefshierarkier och även haft olika slags chefs-/ledarroller och delat deras utmaningar. Ta en titt på hennes LinkedIn-profil nedan!

eva.dogan@dynamicurge.se
evadogan