Rekrytering Är ni nöjda med era rekryteringar?

För er som vill lyckas i rekrytering

Valet mellan magkänsla och trygghet.

  • Lyckades ni hitta rätt personer?
  • Blev er rekryteringsprocess som ni ville ha den?
  • Gör ni det helt själva eller köper ni tjänsterna?
  • Vad har misslyckade rekryteringar kostat er?
  • Vilka är de viktigaste kriterierna som ni baserar er rekrytering på?

Om den sista frågan handlar om hur ni hoppas att en nyanställd ska kunna lyckas i sin roll, så har ni kommit en god bit på väg mot en lyckad rekrytering.

Här har vi både kompetensen och verktygen för att hjälpa er nå er förväntan. Vi använder oss med inspiration och förtroende av JobMatch Talent’s verktyg i detta arbete.

Har ni förlorat värdefull kompetens?

Gemensam bild av medarbetares styrkor och utvecklingspotential

  • Vad har ni för mål med era utvecklingssamtal?
  • Hur genomför ni era utvecklingssamtal?
  • Vad har ni som hjälpmedel i dessa samtal?
  • Vad skulle det innebära för er om båda parter hade samma utgångspunkt här?
  • Hur värdefullt är det för er att behålla era mest kompetenta medarbetare?

Vi har kompetensen och verktygen för att kunna ge er denna gemensamma utgångspunkt, och vi kan stödja er i den här processen mot en positiv utvecklingsresa för att hitta potentialen hos era medarbetare.

I samarbete med JobMatch Talent kan vi erbjuda er ett suveränt verktyg som ger er och era medarbetare en gemensam bild av medarbetarnas arbetsrelaterade egenskaper, som verktyg i utvecklingsprocessen.

Rekrytering Rekrytering Rekrytering