Om Dynamic Urge

Vi tror att få verksamheter har all den kunskap och kompetens som behövs inom alla de områden som gemensamt skapar framgång och önskade resultat.

Vi vill hjälpa er att nå era önskade resultat genom förändring av mål, strategier, värderingar, kultur, attityder, beteenden och arbetssätt.

Vi är medvetna om den ständiga utvecklingen av att prestera mer och bättre både i arbetet och privat med högre krav, både utifrån och inifrån, där de senare ofta är drivna av de yttre kraven.

Vi vill kunna skapa en balans, men hur?

Jo, genom att vara ärliga mot oss själva och göra värderingsbaserade prioriteringar!

Vår drivkraft är att hjälpa människor och verksamheter att skapa hållbara och önskade resultat! - Hållbarhet för oss, är dynamiskt över tid och förändring.

Vår affärsidé

”Leverera förväntat resultat av vårt arbete och skapa ett förtroende utifrån gemensamma värderingar med personligt engagemang, tydlighet, lyhördhet, ödmjukhet, envishet och uthållighet och med varje människas behov som bas för att nå resultatet.”

Vår kompetens

Vår spetskompetens ligger i att kunna identifiera de områden och faktorer som behöver förändras för att få önskade resultat och att sedan stödja eller leda förändringsarbetet mot önskad utveckling.

Några av våra angreppssätt:

  • Utmana ert företags syfte och mål. För att sätta fokus på er kärnverksamhet.
  • Ställa obekväma frågor om er verklighet för att tvinga er utanför er komfortzon.
  • Identifiera dina viktigaste ögonblick för dig som ledare i dina möten med kollegor och kunder.
  • Utmana er att ta beslut när ni behöver det.

Att ta socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar handlar inte bara om värderingar. Det handlar också om att skapa förtroende, som rätt hanterat skapar affärsmöjligheter. Och om det görs rätt är det ett effektivt sätt att bidra till utvecklingen och välfärden i samhället och till att uppfylla sin affärsverksamhets vision som i slutändan kan gynna alla
– i en dynamisk symbios!

Om Dynamic Urge Om Dynamic Urge