Ledarutveckling Hur kan du höja din egen och dina medarbetares potential?

Har du satt upp egna mål för ditt ledarskap?

Hur har det gått hittills? Finns medarbetarnas utveckling också med som mål?

Intryck, påverkan och trovärdighet

 • Vilket intryck gör du när du möter dina medarbetare?
 • Gör du det du säger att du ska göra, och får det den ledande effekt du vill?
 • Stödjer ditt agerande dina medarbetarnas behov?
 • Vad väljer du som ledare att göra när en medarbetare inte levererat det som förväntas?
 • Hur kan du påverka dina medarbetare så att de kan utvecklas för att leverera det du förväntar dig av dem och samtidigt få dem engagerade och motiverade?
 • Är du så flexibel i ditt beteende att du kan påverka på alla nivåer du önskar?
 • Stödjer din ledarstil värderingar och önskad kultur i verksamheten?

Att ha teknisk och affärsmässig kompetens är inte alltid tillräckligt för att influera, leda och nå kollegor med trovärdighet.
- Vi hjälper dig att skapa ett sätt som fungerar för dig!

Kommunikation och samtal

 • Har du och dina medarbetare de samtal som ni behöver ha?
 • Uppfattar dina medarbetare samma sak som du tror att du sa?
 • Kan du och dina medarbetare vara uppriktiga med varandra, utan subjektiva dimridåer?
 • Entusiasmerar folk varandra, lyssnar, frågar, ifrågasätter, utvärderar och går till botten med vad som uppriktigt sägs utan att komma på defensiven?
 • Är det ok för medarbetare att ifrågasätta och utmana varandra på alla nivåer i verksamheten?
 • Finns det ett klimat av förtroende eller underliggande känsla av rädsla i er verksamhet?

Vi vet att utmaningar och stöd kombinerat med ärliga och uppriktiga samtal leder till en genuin insikt som resulterar i hållbar förändring med ökade prestationer och bättre resultat, för både ledare, medarbetare och verksamheten.

Vi utvecklar människor och bygger deras förmåga att skapa förtroende, tydlighet och flexibelt beteende för att kunna ha produktiva konversationer med människor de möter i arbetet och privat.

Kontakta oss så ger vi gärna ett förslag på upplägg som passar er.

Sanningens ögonblick

- en möjliggörare för ökade prestationer och bättre resultat

En kurs i uppriktigt ledarskap och för ökad medarbetarepotential!

"Sanningens ögonblick" - består av två händelser:

 • Insikten om att det som din medarbetare levererade ­var sämre eller t.o.m. bättre, än det du förväntade dig.
 • Ditt beslut om att göra något åt det direkt eller inte.

Varje chef eller ledare ställs dagligen inför situationer då han eller hon blir medveten om att det som levererats inte är vad som förväntades – det var sämre eller bättre. Här tenderar vi vanligtvis att gå runt sanningen för att inte såra eller göra den ansvarige upprörd, kränkt eller generad. Vi undviker att nämna misstag, missade datum, dåligt genomförda projekt, oacceptabel kvalitet eller till och med en bra prestation.

Om kursen

Kursen är utformad för att lära sig identifiera och utnyttja dessa två händelser och gå på djupet kring frågor om att leda med ärlighet och objektivitet som bas. Du i din ledarroll lär dig adressera händelser och frågor på ett tidigt stadium. Kursen erbjuder ett tillvägagångssätt som – steg för steg – skapar kontinuerligt lärande med utveckling och ökad produktivitet för dig, dina medarbetare och för verksamheten.

Kursupplägg

Kontakta oss för mer information och för ett förslag på upplägg som passar er.

Ledarutveckling Ledarutveckling Ledarutveckling