Historik

Dynamic Urge bildades 2007

Företaget var inte planerat men började ändå sin resa när vi, Eva Dogan och Tomas Löwstedt träffades hösten 2004 då vi båda jobbade som konsulter på Volvo. Vi insåg snart att vi delade samma passion och drivkrafter och var ivriga att skapa något gemensamt av detta. Utveckling av människor, ledarskap och organisationer var det som motiverade oss starkast.

Namnet kom till när vi gick vår utbildning i USA. Det kom ur våra mentorers och lärares spontana kommentar om att vi hade en sådan ”dynamic urge” i det vi visade i vår utbildning. Vi är utbildade strukturella konsulter. Det innebär att vi studerat ”Structural Dynamics” under 5­ - 7 år, ett område grundat och utvecklat av Robert och Rosalind Fritz.

Vill du veta mer om Robert Fritz tankar och verksamhet? Se här ...

Vill du veta hur vi använder oss av ”Structural Dynamics”? Se här ...

Namnet ”dynamic urge”, uttalas fonetiskt: [dajnämik örd’j] och uttrycker vår vilja och strävan att skapa de saker vi sätter upp som mål i livet. Med andra ord ­dynamisk drivkraft. För den varierar med tiden och med omgivande förutsättningar. Vi vill kunna förmedla denna ”dynamic urge” till våra kunder för att hjälpa dem att skapa det de vill uppnå. Vi vänder oss till människor och verksamheter som vill skapa det som betyder något för dem.

Eva och Tomas

Historik