Företagskultur Har ni de beteenden ni önskar för att skapa den kultur ni vill ha?

Vad är företagskultur?

Det här är ett vanligt samtalsämne i dagens verksamheter. Och det finns många åsikter om det!

Vi anser att ”rätt” företagskultur är avgörande för en verksamhet att lyckas. Kulturen formas av värderingar, attityder och beteenden som av många anses ”sitta i väggarna” men som i realiteten formas av människorna i verksamheten. Och de startar ifrån och underhålls av personer i ledande och styrande befattningar!!!

Det spelar ingen roll hur bra strategier, mål, processer och arbetssätt man tar fram i sitt förändringsarbete om inte värderingar, attityder och beteenden också förändras så att de stödjer dessa.

För att förändra beteenden och attityder är det viktigt att man förstår, accepterar och väljer att vilja förändras. Och att känna engagemang för förändringarna med det ansvar som följer samtidigt som man vill utmana sina värderingar. Om inte det sker kommer vissa att i realiteten arbeta mot önskade förändringar. Men man måste vara förstående och ödmjuk inför att somliga inte vill ta till sig det. Utmaningen är att hantera denna realitet och möta människor där de är!

En mycket viktig konsekvens som dessa faktorer skapar, är verksamhetens underliggande struktur. Den påverkar och styr dessa beteenden och mönster.

Har ni någon gång upplevt att ni ersatt en medarbetare i en specifik roll med en annan medarbetare, och att ni efter ett tag upplevt samma resultat och prestation? Då har ni upplevt kraften i den underliggande strukturen!

Om ni lyckas att hantera och styra faktorerna ovan, så har ni bäddat för en framgångsrik och hållbar verksamhet som lockar både kunder och framtida medarbetare! Och ni skapar bättre möjligheter att behålla era kompetenta medarbetare.

Vi har kompetensen som behövs för att ni ska kunna skapa den företagskultur ni vill ha!

Kontakta oss så ger vi gärna ett förslag på upplägg som passar er.

Företagskultur Företagskultur