Förändringsarbete Vad är den vanligaste reaktionen när ordet förändring nämns?

Svaret på den frågan ...

är det viktigaste att ta tag i innan förändringsarbetet kan börja! Så vad behöver ni göra för att bäst möta denna reaktion?

Här finns ett antal saker som man inte bör underskatta!

Har ni funderat över saker som?:

  • Information - tidig, tydlig, förståelig för alla och i rätt tid
  • Kommunikation - öppen, frekvent, kvalitetssäkrad, återkopplad
  • Företagskultur - attityder, beteenden, värderingar

Har ni rätt beslutsunderlag för att starta ert förändringsarbete? Har ni skapat rätt förutsättningar inför en förändring? Har ni en plan som kommer att fungera? Få verksamheter har den kunskap, kompetens och erfarenhet av framgångsrikt förändringsarbete som behövs. Förändringsarbete kräver tid och resurser parallellt med det dagliga arbetet i sin kärnverksamhet. Det svåra är att hitta en balans i det här, som fungerar.

Vi har sett att framgångsrikt förändringsarbete handlar om att involvera alla medarbetare, även de som inte direkt berörs. Vikten av att skapa förståelse, delaktighet, ansvar och engagemang och hur de hanterar det i sin vardag för att bidra till att verksamheten når den effekt som önskas.

Vi har även sett den positiva effekten av att börja smått med ett mindre delprojekt som har störst möjlighet att nå önskat resultat snabbast. Om ett framgångsrikt resultat kommuniceras, leder det till en bredare acceptans och engagemang i verksamheten för kommande steg.

Vi kan både stödja och leda er i ert förändringsarbete, med fokus på att få med alla medarbetare i det som behövs för att skapa önskade resultat.

Kontakta oss så ger vi gärna ett förslag på upplägg som passar er.

Förändringsarbete